Ostali predmeti

Mobilni telefon, ključevi, daljinski upravljači… stalno ih diramo rukama. Na tim predmetima možemo da nađemo ogromne količine virusa i bakterija te je veoma važno da se redovno dezinfikuju. 

Da biste otkrili kako dezinfikovati često korišćene predmete, kliknite na sledeći tekst uz donju sliku: